Image

YTONG građevinski materijal

YTONG pripada skupini građevinskih materijala vrste porobeton i skupini masivnih materijala za zidanje. Proizvodi se isključivo od prirodnih sirovina: kremenog pijeska, vapna, cementa, gipsa i vode. Ytong blokovi su negorivi građevinski materijal klase A1 , otporni na požar i ne sadrže štetne tvari u plinovitom stanju.

Osnovne karakteristike Ytong materijala

 • prirodan, zdrav, ekološki sastav materijala
 • odlična toplinska izolacija
 • ugodna mikroklima u prostoru
 • velika tlačna čvrstoće - nosivost
 • otpornost na požar i potres
 • otpornost na vlagu i mraz
 • optimalna zvučna izolacija
 • laka i jednostavna obrada

Elementi YTONG sustava gradnje proizvode se tako da omogućuju jednostavnu i brzu gradnju.

Ytong termo blok od 30 cm posjeduje lambdu = 0,09 u suhom stanju što mu osigurava koeficijent prolaza topline "U" = 34 W/m2K.

Ytong kuća

Proizvodi YTONG sustava gradnje

Ytong termo blok i zidni blok - SMART

Ytong termoblok

za zidanje vanjskih nosivih i ispunskih nenosivih zidova debljine:
- zidni blok Y ZB 20 cm i Y ZB 25 cm
- termo blok Y TB 30,0 cm i Y TB 40 cm

Ytong zidni blok i termo blok - CLASSIC

Ytong zidni blok

za zidanje nosivih vanjskih i unutarnjih te ispunskih nenosivih zidova debljine:
- zidni blok Y ZB 20 cm i Y ZB 25 cm
termo blok Y TB 30 cm i Y TB 40 cm

Ytong blok – ACOUSTIC

Ytong zidni blok

za gradnju zidova s povećanim zahtjevima u pogledu zvučne zaštite:
- zidni blok Y ZBZ 20 cm i Y ZBZ 25 cm

Ytong blok – STRONG

Ytong zidni blok

za gradnju unutarnjih nosivih zidova:
- Y ZB 25 cm
- Y TB 30 cm

Ytong zidne ploče - COMPACT

Ytong zidne ploče

za unutarnje nenosive pregradne zidove debljine:
- Y ZP 10 cm, 12,5 cm i 15 cm

Ytong ploče - DESIGN

Ytong ploča za oblaganje

za razne obloge i zaštitu hidroizolacije debljine:
- Y P 5,0 cm
- Y P 7,5 cm

Ytong kutni protupotresni zidni blok

Ytong protupotresni zidni blok

za vertikalne protupotresne AB serklaže debljine:
- Y PB 30,0 cm
- Y PB 40,0 cm

Ytong "U" elementi

Ytong U elementi

za izradu AB horizontalnih i kosih serklaža, nadvoja i greda. Oni su dvostrana i trostrana oplata i toplinska zaštita, za debljine zida:
- Y UP 25,0 cm
- Y UP 30,0 cm
- Y UP 40,0 cm

Ytong "L" elementi

Ytong L elementi

za izvedbu AB horizontalnih i kosih serklaža, nadvoja i greda, za završetke stropnih i krovnih konstrukcija. Visina "L" elementa može biti 20 cm i 25 cm, za debljine zida:
- Y LP 25,0 cm
- Y LP 30,0 cm
- Y LP 40,0 cm

Ytong stropni blok za bijeli strop

Ytong ispuna za bijeli strop

upotrebljava se kao ispuna u polumontažnom sustavu Ytong bijeli strop i Ytong strop, a postavlja se između AB gredica bijelog stropa, debljine:
- Y SB 15 cm
- Y SB 20 cm
- Y DSB 15 cm sa zubom

YTONG blok SMART ima malu obujamsku masu (350 kg/m3), zato je najbolji izbor kod objekata sa zahtjevima za lakom konstrukcijom kao i kod rekonstrukcije postojećih objekata. Najbolji izbor za gradnju vanjskih zidova objekata niske potrošnje energije. Dobra mehanička svojstva (2,5 N/mm2) omogućuju upotrebu ytong smart blokova za gradnju nosivih i ne nosivih zidova, sukladno važećim tehničkim propisima.

YTONG blok CLASSIC odlikuje nizak koeficijent toplinske vodljivosti uz dobra mehanička svojstva. Pogodan je za gradnju nosivih i nenosivih zidova sukladno važećim tehničkim propisima.

YTONG blok ACOUSTIC namijenjen je za gradnju zidova s povećanim zahtjevima u pogledu zvučne zaštite kao što su zidovi između stanova, zidovi između stanova i hodnika i slično.

YTONG blok STRONG odlikuje se velikom tlačnom čvrstoćom (4,0 N/mm2). Zbog svoje obujamske mase i mehaničkih svojstva najbolji su izbor za gradnju unutarnjih nosivih zidova.

YTONG ploče COMPACT upotrebljavaju se za zidanje unutarnjih ne nosivih pregradnih zidova. Zbog male težine, brze i čiste gradnje te lake obradivosti, nezamjenjive su kod novogradnji kao i kod adaptacija postojećih stambenih i drugih građevina. Ploče su preciznih dimenzija, sa perom i utorom što omogućuje jednostavnu i brzu gradnju.

YTONG ploče DESIGN najčešće se primjenjuju za zaštitu vertikalne hidroizolacije zidova, kod završnih radova u interijerima poput uređenja kuhinja i kupaonica, obzidavanje kada, tuš kabina, kamina, zatvaranje ventilacionih kanala.

YTONG dodatni program

 • YTONG tankoslojni mort za zidanje
 • YTONG plaster – tankoslojna žbuka namijenjena unutarnjoj obradi ytong zidova u max debljini 5 – 6 mm
 • YTONG glet – masa za fino gletanje unutarnjih zidnih i stropnih površina
 • YTONG pričvrsni pribor (specijalni pocinčani čavli, tiple za nošenje većih tereta, aluminijske pločice, elastično sidro i dr.)
 • YTONG alati (ručna widia pila, lopatice za nanašanje morta, strugalica za užljebine, blanja-daska strugalica, kutno ravnalo, umetak za bušilicu, mješač za tankoslojni mort, strugalica za užljebljenja, gumeni bat)

Ytong dodatni program

Primjeri primjene YTONG materijala

Ytong
Ytong kuća
Ytong
Ytong villa
Ytong
Ytong objekt uz nogometno igralište
Ytong
Ytong obiteljska kuća
Ytong
Ytong kuća Krk
Ytong
Ytong apartmani Pinezići
Ytong
Ytong Hotel Dorotea Ližnjan
Ytong
Ytong nadogradnja Hotel Istra Umag
Ytong
Ytong zgrada Rijeka
Ytong
Ytong Trgovački centar Merkur Rijeka
Ytong
Ytong obiteljska kuća Krk
Ytong
Ytong
Ytong stambena zgrada Umag
Ytong
Ytong kuća
Ytong
Ytong apartmani Krk
Ytong
Ytong obiteljska kuća Fažana